Santi Vives Arquitectura

Facultat de Traducci i Interpretaci, BarcelonaFacultat de Traducci i Interpretaci, BarcelonaFacultat de Traducci i Interpretaci, BarcelonaFacultat de Traducci i Interpretaci, BarcelonaFacultat de Traducci i Interpretaci, Barcelona

Facultat de Traducció i Interpretació, Barcelona

Campus UAB en Bellaterra. (Cerdanyola)
  • Client: Universitat Autònoma de Barcelona
  • Pressupost: 3.233.905€
  • Superfície construïda: 5.356 m2
  • Col·laboració amb: amb Bosch - Tarrús, arquitectes
  • Data: 1998