Santi Vives Arquitectura

Habitatges Llevant Sud (HPO), BarcelonaHabitatges Llevant Sud (HPO), BarcelonaHabitatges Llevant Sud (HPO), BarcelonaHabitatges Llevant Sud (HPO), BarcelonaHabitatges Llevant Sud (HPO), Barcelona

Habitatges Llevant Sud (HPO), Barcelona

Conjunt de 430 habitatges
  • Client: Ajuntament de Barcelona. Patronat Municipal de l'Habitatge
  • Superfície construïda: 42.804 m2
  • Col·laboració amb: Bosch - Tarrús, arquitectes
  • Concurs: Premi FAD d'Arquitectura 1987, Obra finalista
  • Data: 1997