Santi Vives Arquitectura

Escola primria, Palau de PlegamansEscola primria, Palau de PlegamansEscola primria, Palau de PlegamansEscola primria, Palau de PlegamansEscola primria, Palau de Plegamans

Escola primària, Palau de Plegamans

Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP) d'una línia
  • Client: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament
  • Pressupost: 1.593.041€
  • Superfície construïda: 2.365 m2
  • Col·laboració amb: Conxita Balcells Blesa, arquitecta
  • Concurs: Primer premi concurs restringit 1997
  • Data: 2001